14 May - 2024

Terpener

Hej och välkommen till Generalens Hampas bloggserie om cannabis!

I detta inlägg kommer vi berätta mer om terpener och dess underbara dofter. 

Terpenernas roll i ekologin är mångfacetterad och viktig. Genom deras komplexa interaktioner bidrar de till att forma ekosystemen och upprätthålla en balans mellan olika arter. Dessa interaktioner är ett exempel på naturens vackra och sofistikerade sätt att kommunicera och anpassa sig, och visar på terpenernas betydande roll i biodiversiteten.

Det pratas mycket om terpener inom cannabisgemenskapen just nu, och det med rätta. Terpener är ett av de kemiska ämnen som ger cannabis sin unika doft och smak och är dessutom en bidragande faktor till entourage-effekten. I detta inlägg kommer vi att gå till botten med terpener. Vad är det, varför finns de, vad kan man göra med dem? Det blir nördigt som vanligt !Sjunk ned i soffan och bered dig själv på lite bildning.

Vad är terpener? 

Terpener är en stor och mångsidig klass av organiska föreningar som finns i naturen, främst i växter, men också i vissa djurarter. De spelar en central roll i växternas ekologi, biologi och har flera viktiga användningsområden i olika industrier.

Terpener och cannabis

I cannabisplantan produceras terpener huvudsakligen i de små, hårliknande strukturerna som kallas trikomer, vilka finns på ytan av blommorna och bladen. Dessa trikomer är små fabriker för terpenproduktion och fungerar som ett försvar mot rovdjur och skadedjur genom att avge starka dofter. Intressant nog kan terpenprofilen i en cannabisplanta variera beroende på flera faktorer, såsom genetik, klimat, jordmån och odlingstekniker. Detta leder till att olika cannabisstrains kan ha helt unika terpenprofiler och därmed olika dofter, smaker och potentiella effekter.

Terpenernas roll i cannabis är inte bara begränsad till deras aromatiska egenskaper. De bidrar också till de terapeutiska effekterna av cannabis genom att påverka hur cannabinoider interagerar med kroppens endocannabinoidsystem. Vissa terpener kan till exempel bidra till att öka upptaget av cannabinoider, medan andra kan påverka hjärnans neurotransmittorer på olika sätt.

Denna spännande aspekt av cannabisforskningen öppnar upp för nya möjligheter att skräddarsy cannabisbaserade behandlingar för olika medicinska tillstånd, baserat på terpenprofiler. Forskningen inom detta område fortsätter att växa och ger en djupare insikt i hur terpener och cannabinoider kan samverka för att erbjuda unika terapeutiska fördelar.

Sammanfattningsvis är terpenernas roll i cannabis en fascinerande aspekt av växtens biologi och har betydande implikationer för både den medicinska och rekreativa användningen av cannabis. Deras förmåga att skapa unika aromer och smaker samt att bidra till växtens terapeutiska effekter gör dem till ett viktigt fokusområde inom cannabisforskning och produktutveckling.

Hur tillverkar växterna terpener? 

Terpener tillverkas i växter genom en komplex biokemisk process som involverar flera steg och nyckelenzymer. Denna process är en del av växtens sekundära metabolism, som producerar en mängd olika organiska föreningar som inte är direkt involverade i växtens grundläggande livsprocesser men som spelar viktiga roller i interaktionen med omgivningen, såsom försvar mot skadedjur och sjukdomar, attraktion av pollinerare, och skydd mot stress.

Biosyntesen av terpener är noggrant reglerad av växten och påverkas av både interna faktorer, som växtens utvecklingsstadium och hormoner, och externa faktorer, som ljus, temperatur och angrepp av skadedjur. Terpener ackumuleras ofta i specifika delar av växten där de är mest funktionella, såsom blommor, blad, och rötter. Vissa växter har specialiserade strukturer, såsom körtelhår eller harts-utsöndrande kanaler, där terpenerna lagras.  

Hos cannabisplantan är det främst i trikomerna som terpenerna produceras, det genom två huvudsakliga vägar Mevalonatvägen och MEP-vägen. Dessa vägar omvandlar grundämnen som acetyl-CoA och glyceralaldehyd-3-fosfat till byggstenar som kallas IPP och DMAPP. Sedan, med hjälp av enzymer som kallas terpensyntaser, kombineras IPP och DMAPP för att skapa olika terpenföreningar. De specifika terpenerna som produceras varierar beroende på dess genetik. Denna process påverkas också av faktorer som miljö och odlingsteknik. Resultatet är de olika doft- och smakprofilerna som vi finner i olika typer av cannabis.


De ekologiska tjänster som terpenerna utför

Terpener spelar en avgörande roll i ekologiska interaktioner, inte bara genom deras påverkan på den växt som producerar dem, utan även på den omgivande miljön, inklusive djur, insekter och andra växter. Deras doft- och smakämnen är centrala för dessa interaktioner.


Attrahera pollinerare
Terpener bidrar till att locka pollinerare som bin, fjärilar och fåglar. Varje växt producerar en unik kombination av terpener som skapar en distinkt doftprofil, vilken är avgörande för att locka specifika pollinerare. Denna anpassning är viktig för växtens reproduktiva framgång och bidrar till att upprätthålla biodiversiteten.

Avskräcka skadedjur
Många växter använder terpener som ett försvar mot växtätare och skadedjur. Terpenerna kan ha avskräckande eller toxiska effekter när de konsumeras. Detta naturliga skydd hjälper växten att överleva i en miljö med potentiella hot. Exempelvis kan den bittra smaken eller den starka doften av vissa terpener vara effektiv för att avvärja insektsangrepp eller betande djur.

Kommunikation mellan växter
Terpener kan även fungera som signalämnen i växt-till-växt-kommunikation. En växt som utsätts för stress, såsom insektsangrepp, kan frigöra terpener som varnar närliggande växter. Dessa grannväxter kan då på förhand aktivera sina egna försvarsreaktioner, som att producera mer avskräckande kemikalier, för att förbereda sig på liknande hot.

Påverkan mellan växtätare och rovdjur
När djur äter växter som innehåller specifika terpener kan dessa kemikalier fungera som en signal för rovdjur att det finns byten i området. Detta bidrar till att skapa en balanserad ekosystemdynamik där rovdjur kan reglera antalet växtätare och därigenom skydda växtsamhällen.

Miljöanpassning
Terpener bidrar även till växternas anpassning till deras miljö. Till exempel producerar många växter i torra eller varma miljöer terpener som reflekterar solljus och minskar värmestress. Vissa träd, som barrträd, producerar terpener som bidrar till att skydda dem mot skogsbränder

Användningsområden
Terpener har en bred och mångsidig användning över flera industrier, främst tack vare deras unika aromatiska och kemiska egenskaper. Deras tillämpningar sträcker sig från parfymer och kosmetika till livsmedelsindustrin, medicin och aromaterapi. Här går vi igenom en rad områden där terpener är tillämpliga.

Parfym och kosmetika
I parfym- och kosmetikaindustrin är terpener värdefulla tack vare deras doftämnen. De utgör basen för många dofter och används för att skapa allt från friska, citrusartade aromer till djupare, jordnära toner. Utöver att ge doft, kan terpener även ha andra fördelar i kosmetiska produkter, såsom antiseptiska eller antioxidanta egenskaper, vilket gör dem användbara i hudvårdsprodukter.

Livsmedelsindustrin
Inom livsmedelsindustrin används terpener för att ge smak och arom till en mängd olika produkter, från bakverk och godis till drycker och snacks. De bidrar till smakkomplexiteten i frukter och örter och används ofta för att skapa smakämnen som efterliknar dessa naturliga källor. På grund av deras naturliga ursprung föredras terpener ofta framför syntetiska smakämnen.

Medicin
Inom medicinområdet har terpener visat lovande egenskaper. Vissa terpener har antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan vara användbart för att behandla tillstånd som artrit och vissa hudsjukdomar. Andra har antibakteriella och antimykotiska egenskaper, vilket gör dem användbara i behandling av olika infektioner. Forskningen inom detta område fortsätter, med potential för terpener att bidra till utveckling av nya läkemedel och terapeutiska behandlingar.

Aromaterapi
Aromaterapi använder terpener för deras påstådda terapeutiska effekter. De naturliga dofterna från terpener används för att främja avkoppling, lindra stress, förbättra humöret och öka energin. Till exempel används linalool, som har en lugnande effekt, ofta i produkter avsedda att främja avkoppling och sömn.


Hur använder vi på Generalens Hampa terpener? 

I våra oljor ingår naturliga terpener och essentiell olja från cannabis. Terpener ingår också som smakämne i våra vapes. Det finns även som en naturlig del i våra hampablommor och hashish. 

Utöver att våra produkter på Generalens Hampa innehåller naturliga terpener och essentiella oljor från cannabis, erbjuder vi också ett brett sortiment av terpener för försäljning. Vi har 20 olika dofter i vårt sortiment, som kan användas för att förstärka och anpassa aromen i egna produkter eller för aromaterapeutiska ändamål. Våra terpener är noggrant utvalda för att ge en autentisk och mångfacetterad upplevelse av cannabisens komplexa dofter


En kemisk genomgång av olika typer av terpener

Då går vi upp en nivå till i nördighet, hugg in mina vänner!
Terpenernas kemiska struktur och deras klassificering är baserad på antalet isoprenenheter. Det är en viktig del av deras definition och förståelsen av deras mångsidiga egenskaper och funktioner. Här följer en mer detaljerad genomgång av deras struktur och de olika typerna av terpener.


Isopren-regeln
Grunden för terpenernas struktur är isopren-regeln, som beskriver hur terpener är uppbyggda av isoprenenheter (C5H8). Isopren är den minsta byggstenen i terpener och fungerar som en gemensam kemisk byggsten eller föregångare. Denna modulära uppbyggnad ger upphov till en stor variation av terpener och terpenoider i naturen. Det finns över 20,000 kända terpener, och denna siffra fortsätter att öka allt eftersom forskare fortsätter att utforska den kemiska mångfalden hos växter och andra organismer. Terpener är bland de mest mångsidiga och utbredda naturliga föreningarna.


Monoterpener
Monoterpener består av två isoprenenheter (C10H16) och är bland de mest förekommande och mest flyktiga terpenerna, vilket bidrar till deras starka dofter. De finns ofta i eteriska oljor av växter och är ansvariga för dofterna av många örter och frukter. Exempel på monoterpener inkluderar limonen, som finns i citrusskal, och pinene, som ger tall och rosmarin deras karakteristiska doft.


Seskviterpener
Seskviterpener, som består av tre isoprenenheter (C15H24), är mindre flyktiga än monoterpener. De tenderar att ha mer subtila dofter och förekommer i en mängd olika växter och eteriska oljor. De är kända för sina antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. Ett exempel på en seskviterpen är caryophyllene, som finns i svartpeppar, kryddnejlika och cannabis.


Diterpener
Diterpener, som är uppbyggda av fyra isoprenenheter (C20H32), förekommer i många växter men är mindre flyktiga och ofta mer komplexa i sin struktur jämfört med monoterpener och seskviterpener. De är betydelsefulla för både växters och djurs biologi och har flera medicinska användningsområden. Taxol, en känd diterpen som används i cancerbehandling, extraherades ursprungligen från barken av ett viss slags tall (Taxus brevifolia).  Numera finns metoder utvecklade för att syntetisera dessa istället för att skövla träd av denna art, som är klassificerade som nära hotad.


Triterpener
Triterpener består av sex isoprenenheter (C30H48) och är ännu mer komplexa. De är typiskt sett inte flyktiga och förekommer i en mängd olika former, inklusive som beståndsdelar av växtsteroler och glykosider. Ett exempel är squalene, en viktig komponent i hudens naturliga oljor och en föregångare för alla steroider.


Kemisk mångfald och funktionalitet
Genom att kombinera och modifiera dessa isoprenenheter kan växterna producera en enorm variation av terpener med olika strukturer och funktioner. Denna kemiska mångfald möjliggör en rad olika dofter, smaker och biologiska aktiviteter, vilket gör terpener till en av de mest mångsidiga och funktionella betydelsefulla klasserna av naturprodukter.

Sammanfattningsvis utgör isoprenenheterna grunden för terpenernas kemiska struktur, och deras olika kombinationer resulterar i en fantastisk mångfald av föreningar med en mängd olika egenskaper och tillämpningar. Denna unika modulära uppbyggnad och mångsidighet gör terpener till ett spännande och viktigt forskningsområde inom både biologi och kemi.

Terpener är kända för deras unika dofter och smaker, och några av de mest kända inkluderar limonen, pinene, linalool och myrcen. Dessa terpener har inte bara distinkta doftprofiler utan också potentiella hälsofördelar och användningsområden inom olika industrier.Här är några exempel på några av de mest välkända och studerade terpenerna

Limonen

 • Doft: limonen är känd för sin starka, uppfriskande citrusdoft. Det är denna terpen som ger citroner, apelsiner och andra citrusfrukter deras karakteristiska arom.
 • Förekomst: limonen finns i höga koncentrationer i skalen av citrusfrukter.
 • Användning: det används ofta i rengöringsprodukter, parfymer, och som smakämne i livsmedel. På grund av sin uppiggande doft används den också i aromaterapi.
 • Potentiella hälsofördelar: limonen har studerats för sina potentiella antiinflammatoriska, antioxidanta och till och med anticancerogena egenskaper.

Pinene
 • Doft: pinene har en distinkt doft av tall och barrträd och är en av de vanligaste terpenerna i naturen.
 • Förekomst: denna terpen finns rikligt i barrträd, såsom tall och gran, samt i rosmarin och salvia.
 • Användning: används i parfymer, rengöringsmedel och som ett naturligt insektsmedel.
 • Potentiella hälsofördelar: pinene har undersökts för sina potentiella antiinflammatoriska och bronkdilaterande egenskaper, vilket kan vara fördelaktigt för andningsvägarnas hälsa.

Linalool


 • Doft: linalool ger en mjuk, blommig doft och är en vanlig komponent i lavendel.
 • Förekomst: förutom i lavendel förekommer linalool i kryddor som koriander och basilika, samt i vissa svampar.
 • Användning: det är populärt i aromaterapi, parfymer och kosmetiska produkter. Dess lugnande doft gör den idealisk för produkter som främjar avslappning och sömn.
 • Potentiella hälsofördelar: forskning tyder på att linalool kan ha lugnande och ångestdämpande effekter samt potentiella antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper.

Myrcen
 • Doft: Myrcen är känd för sin jordiga, kryddiga doft, som ibland kan ha en antydan av muskot.
 • Förekomst: Det är en av de mest förekommande terpenerna i cannabis men finns också i humle, timjan och citrongräs.
 • Användning: Används i parfymer och aromaterapi samt som smakämne i livsmedel och drycker.
 • Potentiella hälsofördelar: Myrcen har studerats för sina potentiellt lugnande, antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter.

Beta-karyofyllen

 • Doft: beta-karyofyllen är känd för sin kryddiga, peppriga doft. Den är en av de få terpenerna som också fungerar som en cannabinoid och kan interagera med kroppens endocannabinoidsystem.
 • Förekomst: denna terpen finns i svartpeppar, kryddnejlika, kanel och vissa sorter av cannabis.
 • Användning: på grund av sin distinkta smak används den ofta i kryddor och smakämnen. Dessutom används den i parfymer och hudvårdsprodukter.
 • Potentiella hälsofördelar: beta-karyofyllen har undersökts för sina antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper. Den har även visat potential för att behandla ångest och depression.

Humulene
 • Doft: humulene har en jordig, träig doft och påminner om lukten av humle, från vilken den fått sitt namn.
 • Förekomst: denna terpen finns i humle, cannabis, och en del kryddor som koriander och salvia.
 • Användning: humulene används i bryggning av öl för dess distinkta arom samt i parfymer och aromaterapi för dess lugnande doftegenskaper.
 • Potentiella hälsofördelar: forskning tyder på att humulene kan ha antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper. Det har också studerats för dess potentiella förmåga att minska aptiten, vilket kan vara till hjälp vid viktkontroll.

Geraniol
 • Doft: geraniol producerar en söt, blommig doft som påminner om rosor och geranier, vilket ger den dess namn.
 • Förekomst: denna terpen finns i rosor, geranier, citroner och tobak.
 • Användning: på grund av sin behagliga doft används geraniol ofta i parfymer, lotions och andra kosmetiska produkter. Det används också som ett naturligt insektsmedel.
 • Potentiella hälsofördelar: geraniol har visat sig ha antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Det har även studerats för dess potentiella roll i att bekämpa cancer och dess användning som antimikrobiell och antiviral agent.

Dessa terpener är exempel på naturens kemiska mångfald och hur naturliga föreningar kan ha ett brett spektrum av användningar och potentiella hälsofördelar. Forskning kring terpener fortsätter att växa, vilket ökar förståelsen för deras roll i både natur och industri.
Referenser
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...
Ansvarsfriskrivning från författaren
Information som presenteras på denna sida är endast avsedd för utbildningsändamål och ska inte uppfattas som professionell medicinsk rådgivning eller vägledning. Den är inte menad att ersätta konsultationer eller rekommendationer från din egen vårdgivare eller andra kvalificerade hälsovårdsexperter. Kom ihåg att vissa av våra produkter ej är avsedda för konsumtion utan enbart säljs för dekorativt och aromatiskt bruk och att extraktion, beredning och portionsdosering av hampa som innehåller THC är olagligt enligt Högsta Domstolen. Vi avser inte att uppmana till några olagliga handlingar genom informationen eller produkterna som presenteras på denna webbplats.
© 2024 Generalens Hampa - Webb & Systemutveckling by RocketLabs AB
Feedback