FRÅGOR OCH SVAR

Hur lång tid tar det tills man får produkterna?

Vi gör så gott vi kan för att ni ska få era produkter så snabbt som möjligt efter det att ni beställt dom. Vi skickar alla produkter inom tre arbetsdagar efter det att vi fått betalningen. Oftast redan dagen efter. Vissa produkter kan ta något längre tid än andra.

Hur använder man hampan?

Vi är förhindrade i att rekommendera användningsområden som innefattar mänsklig konsumtion. Vi rekommenderar produkten endast för aromatiskt och dekorativt bruk.

Är det lagligt?

Generalens hampan är 100% laglig hampa.

All odling, försäljning och innehav av hampa är laglig i EU förutsatt att en rad krav på framställningen är uppfyllda. Våra certifierade odlingar med EU-godkänd hampa uppfyller alla dessa krav. Vår hampa är alltså 100% laglig att odla, sälja och köpa.

Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. -S.310f

Det finns dock några inskränkningar i hur blomma och blad från hampa får hanteras;

Hampaprodukter från blomma och blad får ej marknadsföras eller säljas som livsmedel ägnat mänsklig konsumtion enligt ”novel food” klassificeringen.

Hampaprodukter som innehåller CBD får ej säljas med hälsobefrämjande påståenden med hänvisning till läkemedelslagen efter Läkemedelsverket läkemedelsklassning av CBD.

Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form är fortsatt laglig.

Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring. Hampan vi säljer är en ren jordbruksråvara, ej att betrakta som livsmedel, kosttillskott eller medicin. Föremålet med produkten är dekorativt och armoatiskt. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.

Hur fungerar lojalitetspoängen?

När du köpt varor för 4200 kr skapas en personlig värdekod som skickas till din mail, på 420 kr som du kan köpa produkter för i våran butik.

© 2024 Generalens Hampa - Webb & Systemutveckling by RocketLabs AB

Feedback