HAMPAPROJEKTET

HAMPAPROJEKTET

All hampa kommer från certifierade odlingar som under normala förhållande har under 0,2% THC. Sorten vi odlar heter FINOLA och den växer i den skånska myllan helt utan bekämpningsmedel eller andra gifter. Vi säljer också Premium Buds odlade i Italien och Spanien.

Vid skörd samlar vi varsamt budsen och toppbladen efter det att fröna har separerats ifrån. I nästa steg får materialet torka långsamt för att bevara alla cannabinoider, terpener och flavonoider. Hampan sorteras och kvalitetsbestäms därefter och skickas slutligen på analys där vi kontrollerar att det inte finns några pesticider, tungmetaller eller annat oönskat i materialet.

Vi kommer framöver utveckla vårt sortiment och presentera en rad olika produkter. Vi kommer även att samarbeta med och köpa in hampa från andra producenter för att utöka kundens valmöjligheter med fler sorter och kvalitéer. Buds utan frö är på väg in t.ex! Hör gärna av er med önskemål på produkter.
Hampa är en av mänsklighetens äldsta kulturväxter och har odlats till fiber, mat och sånt vi inte får tala om sedan urminnes tider. Från stäpperna väster om Himalaya har den spridits ut över världen av människan varthän handelsvägarna har gått.

Historiskt sett är hampan en av våra viktigaste växter. Denna historiska växt ruvar på en mängd svar på ett flertal av de utmaningar vi ställs inför idag. Produkter härledda ur hampa kan erbjuda ett bättre och mer miljövänligt alternativ till bomull, plast, cement, papper, animaliska proteiner och en mängd andra produkter som belastar vårt klimat och miljö. Hampa är kort sagt framtiden.

När vi skördar hampan så tar vi tillvara på alla resurser den ger. Från hampafröna får vi två värdefulla grundprodukter. En kallpressad olja med perfekta nivåer omega och höga värden av den sällsynta GLA-syran och vid sidan av det ett ytterst potent och välsmakande proteinpulver. Från blad och bud erhåller vi eftertraktade cannabinoider, terpener och flavonoider. Stammens fiber, några av de starkaste i naturen, är ägnade åt papper, textilier eller komposit material. Slutligen innehåller hampa en väldigt hög mängd cellulosa i vedämnet vilket kan användas som byggmaterial eller förädlas till bioplast. Dom säger rötterna ska vara fantastiska i salva, men vi får stanna där.

Hampan behöver ingen besprutning, ingen bevattning. Den kan växa mer eller mindre över hela vår jord. Den binder enorma mängder koldioxid, år efter år. För varje hus som byggs med hampa, för varje skjorta som spinns av dess fiber, gör vi framtiden en tjänst.

Hampa är framtiden!
© 2024 Generalens Hampa - Webb & Systemutveckling by RocketLabs AB
Feedback