19 June - 2024

Skillnaden mellan THC och THCA förklarade

När man först hör om cannabis, tänker de flesta direkt på THC, den mest kända och psykoaktiva komponenten i cannabisväxten. Men vad många kanske inte vet är att THC faktiskt bara är ett av hundratalet cannabinoider som finns i växten.

THC (tetrahydrocannabinol) är det mest framstående psykoaktiva ämnet i cannabis.  Det är den komponent som ger användaren den "höga" känslan vid konsumtion av cannabis. Denna känsla kan variera från person till person, men inkluderar ofta eufori, avslappning och ökad aptit.

THCA (tetrahydrocannabinolsyra), å andra sidan, är den syraform av THC som finns i färsk, rå cannabis. Intressant nog är THCA i sig icke-psykoaktivt. Först när det utsätts för värme genom en process som kallas dekarboxylering omvandlas THCA till det psykoaktiva THC. Detta förklarar varför man måste värma cannabis (till exempel genom rökning eller bakning) för att uppleva de psykoaktiva effekterna.
I praktiken, när vi talar om en cannabisblommas THC-innehåll, refererar vi oftast faktiskt till dess THCA-innehåll, eftersom THCA konverteras till THC när cannabis konsumeras. Detta är en av anledningarna till att ätbara cannabisprodukter, som bakverk, godis och oljor, måste genomgå en värmebehandlingsprocess för att aktivera THC. 

Både THC och THCA har potential att påverka våra kroppar och sinnen på olika sätt. Som tidigare nämnts är THC mest känt för sina psykoaktiva effekter men bortom dessa effekter har THC även visat sig ha medicinska egenskaper, såsom att minska smärta och illamående, stimulera aptiten och verka avslappnande.


THCA (tetrahydrocannabinolsyra), å andra sidan, på grund av dess icke-psykoaktiva natur, har börjat utforskas för sina egna unika medicinska fördelar. Vissa preliminära studier antyder att THCA kan ha antiinflammatoriska, neuroprotektiva och antiemetiska egenskaper, även om mer forskning fortfarande behövs.
Varianter av THC

THC kan komma i flera olika former. Den mest kända och välstuderade formen är Delta-9-THC, som vi vanligtvis kallar THC. Det är den cannabinoiden som ansvarar för de flesta psykoaktiva effekterna av cannabis. Det är också den vanligaste formen av THC som finns i cannabisplantan. En annan snarlik cannabinoid är Delta-8-THC. De är båda isomerer vilket innebär att de har samma kemiska formel men olika struktur. I detta fall skiljer de sig åt med att det är en dubbelbindning på åttonde kolatomen på Delta-8-THC istället för på den nionde. Detta gör den också mycket mindre potent. 

När du äter cannabis, metaboliseras THC till 11-hydroxy-THC, som är ytterligare en variant, en mer potent sådan än THC. Den passerar blodhjärnbarriären lättare och halveringstiden för 11-hydroxy-THC är längre än för THC vilket gör att effekterna är mer varaktig och starkare.

Tetrahydrocannabivarin (THCV)
är vad man kallar en varin-variant. Det är en analog till THC där skillnaden är att THCV har en något kortare kolkedja. Upptäcktes redan 1973. Den har effekter som motverkar aptit vilket skulle göra den lämplig att använda vid behandlingar av t.ex fetma eller diabetes. Plantor med högt innehåll av THCV har man hittat främst i centralasiatiska delar och i södra Afrika. 

Dronabinol
är en syntetisk version av delta-9-THC, den primära psykoaktiva komponenten i cannabis. Det används främst för att behandla illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi hos cancerpatienter och för att öka aptiten hos personer med hiv/AIDS. Dronabinol är ett läkemedel och marknadsförs under varumärkena Marinol och Syndros. Till skillnad från naturligt THC, som finns i cannabisplantan, produceras helt ren dronabinol kemiskt i laboratorier.

Molekylär Jämförelse 

När man granskar THC och THCA på en molekylär nivå dyker fascinerande skillnader och likheter upp. Trots att de båda delar mycket av sin kemiska struktur, leder små variationer till avsevärda skillnader i deras fysiologiska effekter på kroppen.

På molekylnivå är THC en cyklisk terpenoid, vilket ger det dess unika kemiska struktur. THC:s formel är C21H30O2.

THC och THCA är båda cannabinoider, en grupp av kemiska föreningar som finns naturligt i cannabisväxten. På ett grundläggande plan är de mycket lika, men den mest framträdande skillnaden är närvaron av en karboxylgrupp (-COOH) i THCA. Denna karboxylgrupp gör THCA till en syra, vilket är varför det är känt som tetrahydrocannabinolsyra (syraformen av THC).

Den här karboxylgruppen är dock avgörande för de olika egenskaperna hos THCA jämfört med THC. Det är närvaron av denna grupp som gör att THCA är icke-psykoaktivt. När cannabis värms upp genom en process som kallas dekarboxylering, avlägsnas denna karboxylgrupp från THCA, vilket omvandlar det till det psykoaktiva THC. Denna förändring på molekylär nivå omvandlar THCA från en icke-psykoaktiv förening till den mest kända psykoaktiva komponenten i cannabis.

Förutom den uppenbara skillnaden i psykoaktivitet, har denna molekylära skillnad också påverkan på hur dessa två cannabinoider interagerar med kroppens endocannabinoida system (ECS). Medan THC har förmågan att binda direkt till ECS-receptorer, särskilt CB1-receptorn som finns i hjärnan, har THCA en svagare interaktion med dessa receptorer. Denna skillnad i interaktion med ECS är en stor anledning till varför THC och THCA har olika effekter på kroppen.

Dessutom, på grund av dessa kemiska skillnader, metaboliseras THC och THCA också annorlunda i kroppen. När THC konsumeras bryts det ner till flera metaboliter, med den mest framstående som är 11-hydroxy-THC, som sedan metaboliseras ytterligare till 11-nor-9-carboxy-THC. Dessa metaboliter kan fortsätta att ha psykoaktiva effekter..

Bildandet av THC & THCA i cannabisplantan

För att fullt ut förstå de unika egenskaperna hos THC och THCA är det viktigt att utforska de biologiska processerna som underlägger deras interaktion med kroppen. Denna förståelse är särskilt värdefull när man granskar varför och hur THCA omvandlas till THC, och hur detta påverkar upplevelsen och varaktigheten av deras effekter.

Det är intressant att notera att THC faktiskt inte finns i stora mängder i en levande cannabisplanta. Istället dominerar THCA, som är förstadium till THC. Under cannabisväxtens livscykel syntetiseras cannabinoider genom en biologisk kedja av händelser. Utgående från de primära föreningarna geranylpyrofosfat och olivetolsyra, genom enzymatiska reaktioner, som ger upphov till cannabinoida syror, varav THCA är den mest framstående.

Biosyntetisk väg
THC-syntesen inleds i cannabisväxten med produktionen av geranylpyrofosfat och olivetsyra-koenzym A, två grundläggande byggstenar i växtens sekundära metabolism. Dessa två molekyler kombineras med hjälp av enzymet geranylpolyfosfat: olivetolgeranyltransferas (GOT) för att bilda cannabigerolsyra (CBGA). CBGA är en central föregångare för THC och andra huvudcannabinoider som CBD och CBC.

När CBGA är bildat omvandlas det till tetrahydrocannabinolsyra (THCA) genom verkan av THC-syra-syntas (THCAS). Detta enzym katalyserar en cykliseringsreaktion där den olivetolsyra-liknande delen av CBGA-molekylen omvandlas för att bilda THCA. THCA ombildas i sin tur via dekarboxylering till THC. 

Var i växten produceras THCA?
Cannabisväxtens trikomer är den primära produktionsplatsen för THCA och andra cannabinoider. Dessa små, hårlösa utväxter, oftast synliga på ytan av cannabisblommorna, fungerar som miniatyrer av  kemiska fabriker. Trikomerna är rikliga på cannabisblommans yta, vilket ger dem en klibbig konsistens och en kristalinlglans.

THC:s roll i växten
Även om THC är mest känt för sina psykoaktiva effekter på människor, antas det att tjäna flera ekologiska funktioner i själva cannabisväxten. Trikomernas cannabinoidproduktion agerar som ett solskyddsmedel, reglerar temperaturen genom reflektion och isolering, minskar växtens avdunstning av vatten och att avskräcka herbivorer med dess bitterhet.


Interaktion med Endocannabinoidsystemet (ECS)

När vi dyker djupare in i hur THC och THCA interagerar med kroppen, måste vi nämna det endocannabinoida systemet (ECS). ECS består av en uppsättning receptorer (huvudsakligen CB1 och CB2 receptorer), endogena cannabinoider eller endocannabinoider och enzymer som reglerar en rad fysiologiska processer.

THC är en direkt agonist av CB1-receptorn, vilket innebär att den binder till denna receptor och aktiverar den. Denna aktivering av CB1-receptorer, särskilt i hjärnan, är vad som leder till de psykoaktiva effekterna av THC.

THCA, å andra sidan, har en mycket svagare interaktion med ECS. Istället för att binda sig direkt till CB1 eller CB2-receptorer, påverkar THCA andra biologiska vägar, vilket kan förklara dess potentiella antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper.Varaktighet och metabolism
Efter konsumtion genomgår THC en metabolisk process i levern. Där bryts det ner till flera metaboliter, varav den mest psykoaktiva är 11-hydroxy-THC. Detta förklarar varför THC, när det konsumeras oralt som i ätbara produkter, har starkare och mer långvarig effekt än vid rökning.

Sammanfattningsvis erbjuder biologiska processer en fascinerande inblick i hur THC och THCA påverkar oss. Från deras bildning i växten till deras omvandling genom dekarboxylering och deras interaktion med vårt inre ECS, ger varje steg en viktig pusselbit i att förstå dessa unika cannabinoiders roll och beteende.

Dekarboxylering

Dekarboxylering är ett centralt begrepp inom cannabisvetenskapen, särskilt när det gäller omvandlingen av THCA till det psykoaktiva THC. Det är denna process som ligger bakom mycket av cannabispsykoaktivitet och förmågan hos användare att dra full nytta av THC:s egenskaper.

Grundläggande principer för dekarboxylering
Vid sin kärna är dekarboxylering en termolabil reaktion som involverar borttagandet av en karboxylgrupp (-COOH) från en organisk syramolekyl. Inom kontexten av cannabis innebär det att omvandla THCA, som inte är psykoaktivt, till THC, vilket är psykoaktivt. För att detta ska hända krävs värme, vilket förklarar varför rå, ouppvärmd cannabis inte framkallar samma psykoaktiva respons som när den är uppvärmd.

Hur dekarboxylering påverkar konsumtionsmetoder
Dekarboxyleringens roll är särskilt relevant för dem som väljer att konsumera cannabis i ätbara former. Även om rökning eller ångning av cannabis automatiskt dekarboxylerar THCA på grund av den höga temperaturen, måste de som förbereder ätbara produkter först se till att cannabis har genomgått denna process. Detta uppnås ofta genom att sakta baka cannabis i en ugn innan den införlivas i en maträtt eller tillverkas till smör eller olja.

Det är viktigt att poängtera att för mycket värme kan förstöra THC (och andra cannabinoider) och minska dess potens. Så, medan dekarboxylering kräver värme, måste den användas med försiktighet och precision.

Dekarboxyleringens fördelar och användning
Förutom att aktivera THC:s psykoaktiva potential kan dekarboxylering också förbättra upptaget av andra cannabinoider och terpener, vilket leder till en mer komplett och synergistisk upplevelse för användaren. Denna "entourage-effekt" innebär att en kombination av cannabisföreningar, när de konsumeras tillsammans, kan ge en mer omfattande upplevelse än om varje förening konsumeras individuellt.

Dekarboxylering kan också vara till nytta för de som föredrar att använda cannabis i topiska produkter (produkt som man applicerar på huden). Genom att omvandla THCA till THC, kan dessa produkter potentiellt dra nytta av THC:s smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper utan några psykoaktiva effekter, eftersom THC i topiska produkter inte tränger igenom blodomloppet på samma sätt som när det röks eller äts.


Hur räknar man ut hur mycket THC det blir i slutprodukten?

När THCA genomgår processen för dekarboxylering förlorar det en karboxylgrupp i form av koldioxid (CO2). Detta resulterar i en minskning av molekylvikten. För att uppskatta mängden THC som kommer att bildas när THCA dekarboxyleras kan man använda följande formel:

THC (vikt) = THCA (vikt) × 0,877

Faktorn 0,877 kommer från kvoten av molekylvikterna för THC och THCA. Mer specifikt, molekylvikten för THC är ungefär 314,47 g/mol medan den för THCA är cirka 358,48 g/mol. Kvoten mellan dessa två vikter är 314,47/358,48≈0,877.

Till exempel; om du har 100 mg THCA och vill veta hur mycket THC som kommer att bildas efter fullständig dekarboxylering, multiplicera 100 mg med 0,877. Resultatet skulle vara 87,7 mg THC.


Det är viktigt att notera att i praktiken kan man sällan uppnå en fullständig omvandling av THCA till THC. Faktiska omvandlingsgrader kan variera beroende på metod, temperatur och tid för dekarboxylering.

Medicinska användningsområden

Både THC och THCA har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet inom medicinsk forskning. Medan båda har sina unika fördelar, har THC särskilt utmärkt sig som en förening med många terapeutiska egenskaper.

THC: medicinsk mångsidighet
Tetrahydrocannabinol, eller THC som det ofta kallas, är mest känt för sina psykoaktiva effekter. Men bortom dess euforiska effekter ligger en mängd medicinska tillämpningar som har förändrat livet för många patienter:

  • Smärtlindring: För många har THC blivit ett oumbärligt verktyg i kampen mot kronisk smärta. Det har visat sig vara särskilt effektivt för att lindra smärtor relaterade till tillstånd som neuropati, migrän och degenerativa sjukdomar.
  • Appetitstimulerande: En av de mest kända effekterna av THC är dess förmåga att framkalla hunger. Denna egenskap har visat sig vara särskilt fördelaktig för patienter som lider av aptitlöshet på grund av mediciner eller sjukdomar som cancer.
  • Antiemetisk: Kemoterapipatienter och andra individer som lider av svår illamående har ofta vänt sig till THC för lindring. Dess antiemetiska egenskaper kan hjälpa patienter att hantera och till och med förebygga illamående.
  • Psykologiskt välbefinnande: Bortom de fysiska fördelarna har många patienter rapporterat psykologiska fördelar med THC, inklusive lindring av ångest, depression och PTSD-symptom.

Medicinsk cannabis: individuell anpassning
Det som är särskilt framträdande när det gäller medicinsk cannabis är dess individuella natur. Med THC som en central aktör är det viktigt att inse att varje persons respons kan variera. Genetik, metabolism och tidigare erfarenheter med cannabis kan alla spela en roll i hur en individ reagerar på THC. Detta har föranlett en personlig inställning till behandling, där doser och administreringsmetoder skräddarsys efter varje patients behov.

Hur arbetar vi på Generalens Hampa med THC?

THC och THCA förekommer naturligt i hampa som finns på EU:s lista över godkända sorter. Alla våra blommor, vare sig om de har odlats av oss i Sverige eller hos någon av våra leverantörer i Italien, är av certifierat utsäde.

Medelvärdet på halten delta-9-THC ska vara lägre än 0,3% för att hamna på EU:s lista över godkända sorter. Dock kan ovanligt varma somrar eller andra faktorer leda till högre halter. I Sverige finns ingen övre gräns för THC om hampan är odlad från EU-certifierat utsäde.


Laglighet i Sverige THC, undantaget hampa

Efter Högsta Domstolens prejudicerande dom 2019 är hantering av laglig hampa som innebär att en beredning, extraktion eller portionsdosering är olaglig. Det innebär att exempelvis CBD-olja, vapes eller liknande produkter inte får innehålla THC. Möjligen strider detta förbud mot EU:s regelverk, men det har inte blivit testat av domstol ännu.
Ansvarsfriskrivning från författaren
Information som presenteras på denna sida är endast avsedd för utbildningsändamål och ska inte uppfattas som professionell medicinsk rådgivning eller vägledning. Den är inte menad att ersätta konsultationer eller rekommendationer från din egen vårdgivare eller andra kvalificerade hälsovårdsexperter. Kom ihåg att vissa av våra produkter ej är avsedda för konsumtion utan enbart säljs för dekorativt och aromatiskt bruk och att extraktion, beredning och portionsdosering av hampa som innehåller THC är olagligt enligt Högsta Domstolen. Vi avser inte att uppmana till några olagliga handlingar genom informationen eller produkterna som presenteras på denna webbplats.
© 2024 Generalens Hampa - Webb & Systemutveckling by RocketLabs AB
Feedback