Om Generalen

Generalen

Jag minns att min far hade ett par byxor av hampa som aldrig gick sönder. Från det att jag var helt liten minns jag hur dom kändes mot fingrarna. Dom där byxorna var alltid med honom. Det är mitt tidigaste minne av hampa.

Jag är uppvuxen där den skånska myllan är som djupast. Bondgårdar och fälten runtomkring var våra lekplatser. Efter 20 år som artist och mer än tusen spelningar kände jag att jag ville göra något annat, något mer jordnära. Att gå från ord till handling. Jag närde också en dröm om att återvända till min uppväxts trakter.

Samtidigt började jag på allvar läsa in mig på hampa och jag kunde inte sluta. Jag blev fullkomligt hampatokig. I flera månader kunde jag inte prata, drömma eller tänka om något annat än hampa. Jag blev med tiden fast övertygad om att hampa kommer vara en betydelsefull agent i en kommande grön industriell revolution. En vision om hur den nya svenska hampa industrin skulle kunna se ut och en känsla av att jag vill vara en del av det började ta form.

Jag upptäckte så småningom att det fanns fler hampatokiga och ytterst kompetenta människor i min närhet. Tillsammans med en rad andra framsynta personer med gedigen erfarenhet av lantbruk grundade vi i starten av 2019 ett aktiebolag med syfte att odla och förädla hampa.

Vi odlar vår egen hampa i Tågarp, men har även externa lantbrukare som odlar på kontrakt. Vår ambition är att ta hand om alla delar av plantan genom att vara en drivande faktor i uppförandet av en lokal förädlingsindustri för hampa som kan tillgodose tillverkningsindustrin med råvarumaterial.

Jag fortsätter såklart med musiken. Hela hampaprojektet har skapat en välbehövlig distans. Ibland behöver marken ligga i träda för att åter bli fruktbar. Att låta dom vilda blommorna växa.

 

Följ generalen på