Är det lagligt?

Generalens hampan är 100% laglig svensk hampa.  

 

All odling, försäljning och innehav av hampa är laglig i EU förutsatt att en rad krav på framställningen är uppfyllda. Våra certifierade odlingar med EU-godkänd hampa uppfyller alla dessa krav. Vår hampa är alltså 100% laglig att odla, sälja och köpa.  

Statens officiella utredning SOU:2016:93. 

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. -S.310f 

 Det gränsvärde om 0,2 procent THC som i dag gäller för industrihampa har införts med hänsyn till skyddet vad gäller människors hälsa. Det är alltså inte möjligt för medlemsstater att, med hänsyn till skyddet vad gäller människors hälsa, införa nationella bestämmelser som avviker från de EU-rättsliga bestämmelserna. -S.312 

Det finns dock några inskränkningar i hur blomma och blad från hampa får hanteras;  

  • Hampa får ej marknadsföras eller säljas som livsmedel eller hälsokost enligt ”novel food” klassificeringen.  
  • Hampa får ej säljas med hälsobefrämjande påståenden med hänvisning till läkemedelslagen efter Läkemedelsverket läkemedelsklassning av CBD.  
  • Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form som inte är förpackad i portionsdoser är fortsatt laglig.  

Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring.  

Hampan vi säljer är en ren jordbruksprodukt, ej att betrakta som livsmedel, kosttillskott eller medicin. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.