Vanliga frågor

Leverans

Hur lång tid tar det tills man får produkterna?

Vid normal postgång 2-5 arbetsdagar efter att du beställt. Vi skickar en gång i veckan. Vanligen tisdagar eller onsdagar.

 

Hampan

Hur använder man hampan?

Man kan använda hampan på en mängd olika sätt. Vi är förhindrade i att rekommendera användningsområden som innefattar mänsklig konsumtion. Om du däremot har en häst står det dig fritt att ge hästen hampan som kosttillskott. Då är det viktigt att dekarboxylera eller aktivera din hampa så att syraformen CBD-a omvandlas till CBD. Efter aktivering kan innehållet blandas i hästsmoothies eller liknande.

Generalens Hampa tar inget ansvar för hur du väljer att använda produkten.

Vad är dekarboxylering?

Genom att hetta upp hampan under en viss tid sker en omvandling av CBD-a till CBD. Det finns många olika formler varav den vanligaste säger 110 grader i 100 minuter. Placera hampan i ett tättslutande glaskärl i ugnen så att du behåller terpener och flavonoider. Dekarboxylering innebär ingen lösning eller extraktion varför den inte bör räknas som en beredning, och således i lagens mening ej vara en brottslig handling. Rättsläget är dock oprövat och vi tar inget ansvar för hur kunder väljer att använda sin hampa. Texten ovan är endast av informativt syfte. 

Laglighet

Är det lagligt?
Generalens hampan är 100% laglig svensk hampa.

All odling, försäljning och innehav av hampa är laglig i EU förutsatt att en rad krav på framställningen är uppfyllda. Våra certifierade odlingar med EU-godkänd hampa uppfyller alla dessa krav. Vår hampa är alltså 100% laglig att odla, sälja och köpa.

Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. -S.310f

• Det gränsvärde om 0,2 procent THC som i dag gäller för industrihampa har införts med hänsyn till skyddet vad gäller människors hälsa. Det är alltså inte möjligt för medlemsstater att, med hänsyn till skyddet vad gäller människors hälsa, införa nationella bestämmelser som avviker från de EU-rättsliga bestämmelserna. -S.312

Det finns dock några inskränkningar i hur blomma och blad från hampa får hanteras;

Hampaprodukter från blomma och blad får ej marknadsföras eller säljas som livsmedel ägnat mänsklig konsumtion enligt ”novel food” klassificeringen.
Hampaprodukter som innehåller CBD får ej säljas med hälsobefrämjande påståenden med hänvisning till läkemedelslagen efter Läkemedelsverket läkemedelsklassning av CBD.
Hampa får ej beredas, eg. extraheras i en lösning eller delas upp i portionsdoser, efter HD:s dom med hänvisning till psykotropkonventionens klassning av THC som kontrollerad substans. Hampan i oberedd form är fortsatt laglig.

Vår hampa bryter inte mot någon av dessa ovanstående punkter varken i produktion, utformning eller marknadsföring.

Hampan vi säljer är en ren jordbruksråvara, ej att betrakta som livsmedel, kosttillskott eller medicin. Vi friskriver oss ansvar från hur konsumenten väljer att använda produkten.

Select your currency
EUR Euro